AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Filmer: Provgrop och ”8 steg till nytt avlopp”

VA-guiden har tagit fram fem nya filmer om små avlopp. Bland annat två filmer om vad man behöver ta reda på och veta inför tillståndsansökan.

Provgrop för enskilt avlopp

För att se om platsen fungerar för enskilt avlopp behöver man veta mer om hur grov- eller finkornig jorden är och hur långt det är ner till grundvattenytan. Peter Nilsson, konsult på VA-teknik och vattenvård, och en av VA-guidens experter på markbaserad rening, samt miljöinspektör Rasmus Ahlm, Ystad-Österlenregionens miljöförbund visar och resonerar om provgropens betydelse.

Filmen Provgrop för enskilt avlopp 

Nilsson_provgrop.jpg

8 steg till nytt avlopp

En genomgång hur det går till att skaffa ett nytt avlopp. Rasmus Ahlm och Anna Levin vid Ystad-Österlenregionens miljöförbund berättar vad som krävs och vilka steg som behöver tas. En bra film för husägare som funderar på att skaffa enskilt avlopp.

Filmerna är producerade av VA-guiden 2016/2017 med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.

Filmen 8 steg till nytt avlopp

Fler filmer finns i VA-guidens filmbibliotek

8steg.jpg