AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

SGU om grundvatten

  • 2017-08-18
  • Källa: SGU

Under juli har SGU gjort flera inlägg om grundvatten.

Grundvattennivåer i juli

Geolog Nils Ohlander sammanfattar läget i en kort film

SGUjuli2017.PNG 

Läget är fortsatt allvarligt med låga nivåer för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland.

Grundvattennivåer, juni 2017

Vägledning för kartläggning av grundvattentillgångar

SGU har tagit fram Vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten. Den riktar sig till den som ska kartlägga grundvattenmagasin - Var finns de, hur stora är de, hur rör sig vattnet till, från och inuti magasinen och vad kan påverka magasinen och vattnet i dem?

Vägledningen går systematiskt igenom olika frågeställningar och ger råd om vad som bör undersökas för att få fram tillräcklig information om grundvattentillgångar.

Läs mer och ladda med vägledningen

Regeringen vill att SGU satsar mer på grundvatten - Utökade undersökningar

SGU beskriver det som en av de största satsningarna på grundvatten hittills. Kartläggningen ska resultera i detaljerad hydrogeologisk information som bland annat kan användas vid projektering av vattentäkter. Uppdraget ska redovisas den 1 december 2017.

Mer om regeringsuppdraget