Nyhetsarkiv

Här hittar du alla branschnyheter som har publicerats.


Nyhetsarkiv


Utbildningsdag om funktionskontroll 3 maj 2018

VA-guiden arrangerar i samarbete med Avloppsguidens användarförening en utbildningsdag i Stockholm om funktionskontroll av små avloppsanläggningar.

Erbjudande till dig som vill synas på avloppsguiden.se

20 % rabatt på första årets annonsering för dig som har någon form av diplomering att annonsera med dina kontaktuppgifter på avloppsguiden.se.

En dag för gräventreprenörer

Den 22 mars arrangeras ”Entreprenörstorsdag” som en del av den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle. Dagen syftar till att ge lokala gräventreprenörer en uppdatering på vad som händer inom området små avlopp. Arrangörer är VA-guiden AB, Maskinentreprenörerna och Gävle kommun.

 • 2017-10-17
 • Källa:
 • MRV

MRV betonar vikten av teknikneutral lagstiftning

Branschorganisation för EN-certifierade minireningsverksleverantörer, MRV, har sammanfattat sin syn på vad en framtida författning som rör små avlopp bör ta fasta på.

Marknadsöversikten: För er som har med produkt idag

Kontrollera uppgifter och återkoppla via formulär.

Uppdatering av marknadsöversikten

Under hösten kommer VA-guiden att kontrollera att uppgifterna i Marknadsöversikt -produkter för enskilt avlopp fortfarande är korrekta, samt även komplettera översikten med nya produkter och modeller.

Miljötillsynsutredningen klar

Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet, SOU 2017:63

 • 2017-08-18
 • Källa:
 • SGU

SGU om grundvatten

Grunvattennivåer juli, vägledning för kartläggning av grundvattentillgångar och regeringsuppdrag om utökade undersökningar.

Film: Konsumentrådgivning för enskilt avlopp

Ny film från VA-guiden. En film med tips och råd till konsumenter i samband med köp och anläggande av avlopp.

Filmer: Provgrop och ”8 steg till nytt avlopp”

Nya filmer från VA-guiden. Två filmer om vad man behöver ta reda på och veta inför tillståndsansökan.

Film: Mikrobiologi i markbaserade anläggningar

Ny film från VA-guiden. En film om hur mikrobiologin fungerar i infiltrationer och markbäddar.

Film: Pumpbrunn för enskilt avlopp

Ny film från VA-guiden. En film från Gotland om pumpar i avloppsanläggningar.

 • 2017-06-08
 • Källa:
 • RISE

Projektet om funktion i markbaserade anläggningar fortsätter

Det finns platser kvar för miljökontor att haka på andra omgången av projektet Funktion hos markbaserade anläggningar i fält som är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten. 

Enskilt avlopps-buss i Norrtälje i sommar

Norrtälje kommun servar genom att resa runt i kommunen med en info-buss.

Sju projekt om små avlopp får pengar av HaV

I år delar projekten på 2,9 miljoner kronor.

Regeringen tillsätter VA-utredning

Åtgärdstakt av dåliga små avlopp, kretslopp från små avlopp, flexiblare LAV och central tillsynsmyndighet.

Kretslopp för små avlopp

Utbildning 18 maj i Haninge arrangerad av VA-guiden tillsammans med Avfall Sverige. Anmäl dig nu.

Ingemar Bergbom är Avloppshjälte

– Tackar, det var verkligen en överraskning, säger Ingemar som är miljöinspektör i Habo/Mullsjö.

Avloppsmässa i Falköping

Miljösamverkan Östra Skaraborg bjuder in allmänheten till en avloppsmässa vid Medborgarhuset i Falköping. Torsdagen den 30:e mars mellan kl 16-20.

Se bilder från Vatten Avlopp Kretslopp 2017

Tack till alla 612 deltagare!

Avlopp- och dagvattenlördag 18/3 i Norrköping

Norrköpings kommun och Avloppsguiden välkomnar fastighetsägare till en heldag om avlopp och dagvatten.

Entreprenörsfredag 17/3 i Norrköping

För dig som redan gräver avlopp och dig som är intresserad av att sätta igång.
Sista anmälningsdag 1 mars.

Platsannons: VA-guiden söker en redaktör med dagvattenfokus

Vi söker nu ytterligare en redaktör till vårt kontor i Uppsala med fokus på dagvatten och VA-planeringsfrågor.

 • 2017-02-14
 • Källa:

Platsannons: Norrköping söker miljö- och hälsoskyddsinspektör, tillsvidareanställning

Tillsyn och prövning inom avloppsområdet. Sista ansökningsdag är den 16 mars.

Teknikfokus och omvärldsbevakning på små avloppsområdet på Vatten Avlopp Kretslopp

Läs mer om programpunkterna i delseminarierna för små avlopp 16-17 mars 2017 i Norrköping.

 • 2017-02-07
 • Källa:
 • HaV

HaV utlyser medel till projekt för små avlopp

Ansök senast fredag den 3 mars

Så kan myndigheter bedöma lagom kostnad för enskilt avlopp

Föredrag av Jonas Christensen på Vatten Avlopp Kretslopp i Norrköping 17 mars

HaVs förslag på remiss

Miljö- och energidepartementet skickar HaV:s förslag på en bred remiss. Departementet vill ha synpunkter på förslagen och underlagsmaterialet senast den 1 maj 2017.

Juridik och teknik 5-6 april i Karlstad

Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten den 5-6 april i Karlstad. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov.

Så fungerar bra minireningsverk - föredrag på Vatten Avlopp Kretslopp

Erik Johannessen, COWI, talar om minireningsverk på teknikpasset under små avloppsseminariet på Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars 2017

Rekrytera via Avloppsguiden

Nå personer som arbetar med VA-planering, dagvatten eller små avlopp.

Norgehistorier om små avlopp

Norsk vägledning om vatten och avlopp för fritidshus. Projektet har även gett två humoristiska filmer.

VA-teknik för stad och land

Tema för Vatten Avlopp Kretslopp 2017. Läs hela programmet.

Dialogmöte om markbaserade anläggningar

Resultat och erfarenheter från projektet Funktion hos markbaserade anläggningar i fält. Onsdagen 15/3, dagen innan Vatten Avlopp Kretslopp, i Norrköping.

Avfall Sverige svarar branschen

Diskussionen om slamtömningsteknik fortsätter

Lerums kommun satsar på avloppstillsynen

Återkoppling från Avloppslördag i Gråbo 22 oktober 2016

MRV bjuder in till seminarium 15-16 februari

Seminarium om avloppsrening i Sverige med europeiskt perspektiv

Projektet Klart Vatten på Gotland på god väg

Ca 5600 av öns 14 000 små avlopp behövde åtgärdas. Ca 3600 nya tillstånd har utfärdats.

Avfall Sverige har studerat metoder för slamtömning

Fem tillverkare kommenterar studien med att ansvarsförhållandena måste förtydligas.

Alnarp Cleanwater byter VD

Den 1 oktober tog Susanne Gabrielson över rodret.

Marknadsöversikt 2016 – produkter för små avlopp

Sammanställning av förtillverkade produkter för avloppsrening från 2016

Ses vi på VA-mässan?

Som samarbetspartner till årets VA-mässa på Elmia i Jönköping träffar vi gärna dig i vår monter eller i vårt seminarium om Gemensamhetsanläggningar för VA.

 • 2016-09-20
 • Källa:

Små filmer om små avlopp

VA-guidens filmbibliotek och Entreprenad play hos ATL

Platsannons: Tanum söker miljöinspektör, vikariat

I första hand tillsyn och prövning gällande enskilda avlopp. Sista ansökningsdag är den 30:e oktober.

Havs- och vattenmyndighetens förslår nya avloppsregler

Avsikten är att förtydliga regelverket kring de små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion.

Mycket på gång om gemensamhetsanläggningar

Missa inte VA-guidens seminarium på VA-mässan 27/9. Enkät om GA för VA.

Dagvattenkurser för miljöinspektörer

Tips till miljökontor och miljökonsulter: 13/9 i Katrineholm och 15/11 i Göteborg

Nätverksträff 4 oktober i Uddevalla – Små avlopp i kretslopp

Erfarenhetsutbyte om små avlopp och återförning av näringsämnen.

Enzymrening direkt i toalettstolen

Metoden testas under hösten på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Träff för VA-rådgivare 15 september i Norrtälje

Sista anmälningsdag fredag 9 september! Platser kvar för kommuner som har eller är intresserade av VA-rådgivning och informations- och kommunikationsprojekt.

Avloppslördag i Lerum 22 oktober

Lerums kommun bjuder in till Avloppslördag den 22 oktober. Utställare kan anmäla sig i mån av plats är till och med den 19/9. Obs! Begränsat antal platser i utställningen.

Finland, Sverige och Norge ser över sina avloppsregler

VA-guiden ger sig på ett sammandrag från länderna och hoppas att de nationella myndigheterna som ansvarar för frågorna iakttar och tar intryck av arbetet som sker hos grannländerna.

Svenskt Vatten om Bra enkla avloppslösningar

I våras bjöd Svenskt Vatten in till kursen Bra enkla avloppslösningar. VA-guiden for till Sundsvall för att lyssna och lära. Här följer ett översiktligt referat från kursdagen.

Nätverksträff om VA-rådgivning i Norrtälje 15 september

VA-guiden vill öka erfarenhetsutbytet av VA-rådgivning.

Nätverksträff om kretsloppsfrågor i Uddevalla 4 oktober

Inbjudan till kommuner och andra som arbetar med kretslopp av näring från små avlopp.

Översikt av vårens diskussioner på Avloppslistan

Avloppsguiden bistår myndigheter med en e-postlista för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Diskussion om minireningsverk och fritidshus i Norge

Under den norska Avloppskonferensen i Ås 24-25 maj lyftes frågan om minireningsverk och fritidshus (hytter).

Projektrapport om fosforfilter

Projektrapport, handläggarstöd med mera.

Debatt om små avlopp i Svenska dagbladet

Villaägarna och Aktionsgruppen små avlopp har olika syn på problem och lösning.

Nya beräkningar av kväve och fosfor till haven

Uppdaterade belastningsberäkningar från SMED.

 • 2016-06-29
 • Källa:
 • SCB

Officiell VA-statistik från SCB

SCB publicerar för första gången uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden som officiell statistik.

Glad sommar!

Vi på VA-guiden önskar alla en riktigt härligt och glad sommar.

Bajskareoke - Nej eller okej?

Från kampanjen Varje droppe räknas.

HaV uppdaterar de allmänna råden

Den nya beteckningen är HVMFS 2016:17 och rådet börjar gälla den 30 maj 2016.

Utbildning om VA-planering den 2 juni

VA-planeringsguiden bjuder in till fördjupningsdag om 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Fem miljoner till projekt om små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten ger fem miljoner till 12 projekt som ska bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp från små avlopp.

VA-enheten tar över de små avloppen

Regeringen vill hitta sätt att få kommunerna att inrätta verksamhetsområden för vatten och avlopp i hela kommunen. Det meddelar en källa med insyn i regeringskansliet till Avloppsguiden. Det finns dessutom redan en kommun som delvis tack vare ett utbrott av vinterkräksjuka börjat arbeta så.
(april, april...) 

Utbildning: Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp

Den 13:e april kommer VA-guiden tillsammans med Lantmäteriet att genomföra en utbildningsdag i Göteborg om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp.

 • 2016-03-20
 • Källa:
 • SMED

Statistiken kring enskilda avlopp uppdaterad

Enligt senaste SMED-rapporten saknar fortfarande en tredjedel av de enskilda avloppen längre gående rening än slamavskiljning.

Regeringen vill se en ambitionshöjning inom området enskilda avlopp

Ny lagstiftning beräknas komma om ett år.

Så ändras de allmänna råden under våren

Råden ska synkas med byggproduktförordningen

Avlopp- och kretsloppspristagarna 2016: ”Vi har visat att det går”

Uddevalla kommun i samarbete med Uddevalla Energi och Västvatten tog emot pris på VAK för sin kretsloppssatsning. Se film med pristagarna.

Platsannons: Avloppshandläggare till norra Bohuslän

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Tanums kommun söker handläggare för tillsyn och prövning av enskilda avlopp.

Anmäl dig senast 25 februari till Vatten Avlopp Kretslopp

Som medlem eller annonsör på avloppsguiden.se får du 10 % rabatt på konferensen.

Utsläppen av läkemedelsrester måste minska

Undersökningar har visat att aktiva substanser av vissa läkemedel hittas långt ut till havs och det är framförallt avloppsvattnet som är orsaken.

Är du entreprenör och vill vidareutbilda dig inom små avlopp?

Då ska du komma till Entreprenörsfredag den 11 mars i Karlstad, i anslutning till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

Avloppslördag 12 mars i Karlstad - för fastighetsägare och bransch

Lär dig mer om vilka krav som gäller för enskilda avlopp i Karlstad-regionen. Plus se Sveriges största utställning med produkter för enskilt avlopp!

Blir det föreskrifter om små avlopp?

Ta del av senaste nytt från Miljödepartementet under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 10-12 mars.

VA-juridiken samlad i ny rapport från HaV

Ny rapport ger en översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten.

Platsannons: Tranås cementvarufabrik söker ingenjör/ systemansvarig/ administratör och tre till

Tranås Cementvarufabrik ska tillsätta 4 tjänster: en ingenjör/ systemansvarig/ administratör samt servicetekniker, lastbilschaufför och lokalvårdare.

Mycket erfarenhetsutbyte mellan kommuner på Avloppslistan i höst

Den största andelen av diskussionerna rör handläggningsfrågor kring enskilda avlopp

Konsumentperspektivet lyftes på dialogmöte

Under hösten bjöd Avloppsguidens användarförening och VA-guiden in nationella myndigheter till dialog om konsumentperspektivet på små avlopp. 

HaV utlyser projektmedel för 2016

Likt tidigare år avsätter HaV medel för utvecklingsprojekt. Sista ansökingsdag är 28/2 2016.

Miljöförbundet Blekinge Väst inför krav på LTAR-värde/siktanalys samt grundvattenrör

Informerade om de nya rutinerna på en välbesökt entreprenörsträff

Avloppsguidens användarförening söker pengar för två projekt

De vill studera brister hos nyare avloppsanläggningar samt dricksvattnets påverkan på fosforfällning.

Detta har användarföreningen gjort under året

Minireningsverksprojekt, utbyte med Norge, möten med nationella myndigheter, mm

Sluta fulspola - börja finspola!

Svenskarna fulspolar ner 7000 kg skräp i avloppet varje år.

Fosforfällor, hur länge fungerar de?

Luleå tekniska universitet driver ett projekt under 2015-16 för att undersöka funktion över tid och beroende på belastning.

"Sätt grundvattenrör 6 månader innan avloppet anläggs"

Budskap från professor Bo Olofsson på Avloppsguidens fördjupningsträff i Skövde 5 november.

 • 2015-11-23
 • Källa:

Doktorandtjänst inom området små avlopp

LTU logga.jpg

Doktorandtjänst inom området små avlopp vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

Avloppsguidens användarförening söker pengar för två projekt

Man vill studera brister hos nyare avloppsanläggningar samt dricksvattnets påverkan på fosforfällning.

Detta har användarföreningen gjort under året

Minireningsverksprojekt, utbyte med Norge, möten med nationella myndigheter, mm

Slamnätverks-träff 9 dec i Växjö

Avfall Sveriges nätverk för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp håller sin andra träff.

 • 2015-10-27
 • Källa:
 • JTI

Möte om sorterande toalettsystem 24 nov i Uppsala och Malmö

Företag bjuds in till innovationsprojekt

Fördjupning och medlemsträff 5-6 november: hydrogeologi, hälsoskydd och riskbedömning

Träffen har inspektörsfokus men på grund av efterfrågan erbjuder vi nu även icke-medlemmar att delta dag 1. 

Regeringen efterlyser krafttag i vattenvårdsarbetet

Avser återkomma med förslag som rör enskilda avlopp.

Mattias Mattsson ny VD för VA-guiden

- Vår ambition är att VA-guiden inom fem år ska vara ett självklart redskap i arbetet för de som jobbar inom området, säger Mattias Mattsson

Fler diplomerad-märkningar i Avloppsguidens entreprenörsregister

Nu kommer annonserande entreprenörer att kunna visa om de är BAGA-, FANN- och/eller ME-diplomerade.

Ny ansvarig för små avlopp i regeringskansliet

Caroline Dickson är sedan 1 augusti ansvarig för frågan om små avlopp.

Entreprenadföretag ordnar egen mässa om små avlopp

Företaget K Entreprenad Mark AB i Motala satsar på enskilda avlopp.

Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad

Boka in 10-11 mars 2016 i din kalender.

 • 2015-06-12
 • Källa:
 • WRS

80 % nöjda med vakuumtoa

Stor enkätundersökning från fyra kommuner redovisas.

VA- och Avfallsrepresentanter pratade samarbete om enskilda avlopp

Rapport från Slamnätverkets första träff

Se film om enskilt avlopp

För husägare som vill kontrollera sin anläggning eller för de som ska köpa hus.

Samband mellan service och funktion på minireningsverk undersökt

Avloppsguidens användarförening har undersökt 130 minireningsverk av 13 olika fabrikat.

BDT-krav framöver och markbädd + rotzonsanläggning

Det är några av ämnena som diskuterats på Avloppslistan den senaste tiden.

Nytt bolag erbjuder service för fosforfällor

FANN VA-teknik och Tranås Cementvarufabrik startar Fosforfilter AB tillsammans.

Riksdagsfråga för enklare VA-lösningar

Riksdagsledamot vill att regeringen vidtar åtgärder för att lätta på tolkningarna av vad som är godkända små avlopp.

Dokumentation från minireningsverksseminarium

Se power points med inspelat tal

Skyddsavstånd för BDT undersökt

Ny rapport från Uddevalla kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland

Så installerar du vakuumtoalett

Handfasta tips i ny broschyr.

Brett stöd för standardiserade serviceprotokoll

Workshop lyfte fram branschens och myndigheternas gemensamma ståndpunkter.

Länsstyrelse medlem i Avloppsguiden

Som första länsstyrelsemedlem har vi nu nöjet att välkomna Länsstyrelsen i Östergötlands län.

12 nya projekt för ökad avlopps-kunskap

Nu har Havs- och vattenmyndigheten valt vilka projekt som får pengar i år.

VA Tour Sweden har intagit Sverige

VA-guiden rapporterar från en ny mässa.

Gårdsbryggerier och BDT på Avloppslistan

Sammanfattning av diskussioner.

Samråd vattenförvaltning - svara senast den 30 april!

Sista chansen att säga ditt i Vattenmyndigheternas samråd inför den nya förvaltningscykeln 2016-2021.

Tydligt uppdrag viktigt för VA-rådgivning

Ny rapport från VA-guiden/HaV samlar erfarenhet från kommuner.

Ny miljömyndighet föreslås

Miljömyndighetsutredningen föreslår även att Vattenmyndigheterna flyttas till HaV.

Föreslå pristagare till Sjöstjärnan

Nytt pris uppmärksammar lokalt vattenvårdsarbete.

Nytt nätverk kring avfall från enskilda avlopp

Slamnätverket bjuder in till träff 29 maj.

Gamla avlopp ska renoveras snabbare

HaVs nya vägledning en hjälp för kommunerna att komma upp i 5% fixade avlopp per år.

Inbjudan till dialog om minireningsverk

Avloppsguidens användarförening bjuder in branschen för att diskutera villkor i tillstånd, service och serviceprotokoll.

Ockelbo har högst åtgärdstakt

Fick pris av Aktionsgruppen Små Avlopp. Hedersomnämnande till MittSverige Vatten och SMOHF.

Maria Hübinette är Avloppshjälte

Årets avloppshjälte finns i Kungälv.

Havs- och vattenmyndighetens nya vägledningsmaterial på plats

Nu finns vägledningsmaterialet om små avlopp tillgängligt för landets kommuner.

Lyckat VAK i Borås

500 deltagare på konferensen och 1500 på Avloppslördagen

 • 2015-03-05
 • Källa:
 • JTI

Så kan toalett-utvecklingen öka

De samhällsekonominska fördelarna med sorterande avloppsystem behöver klargöras, enligt en studie från JTI.

Detta diskuteras på Avloppslistan

Sammanfattning av avloppsfrågor sedan årsskiftet.

Aktionsgruppen kräver mer "action"

Hoppas på en riksdagsproposition under april eller maj.

 • 2015-02-24
 • Källa:

Energi- och avloppsmässa i Kungsör lördagen den 25 april

Västra Mälardalens myndighetsförbund ordnar mässa för boende i Kungsör och Arboga.

Entreprenadföretaget som storsatsar på enskilda avlopp

K Entreprenad Mark har bl a anordnat en egen mässa.

Nya rön om reningseffektivitet hos BDT-anläggningar från JTI

Ta del av en ny rapport och förslag till svensk provningsmetod.

Kina startar "toalettrevolution"

Efter klagomål från turister ska standarden på de offentliga toaletterna höjas.

Björn Vinnerås får Avlopp & Kretsloppspriset

Pristagaren forskar om säker återföring av näring från avlopp.

Små avlopp på VAK 2015 – vad står på programmet?

De HaV-finansierade projekten om små avlopp står i fokus i årets program.

Havs- och vattenmyndigheten i tidningsform

Prenumerera på nya gratistidningen från HaV

Mer HaV-pengar till utveckling inom små avlopp

Sista ansökningsdag 31 mars

Hur tänker en inspektör?

Det har Naturvårdsverket tittat närmare på.

Välkommen till en entreprenörsdag i Borås fredagen den 20 mars!

Entreprenörsdagen riktar sig både till dig som redan gräver avlopp och dig som är intresserad av att sätta igång.

Vill du synas på VAK i Borås?

För dig som utställare är det hög tid att boka monter. Ta chansen att synas på Vatten Avlopp Kretslopp den 19-20 mars samt avloppslördag den 21 mars i Borås.

Avloppslördag i Borås den 21 mars

Kom på avloppslördag i Borås! Här finns tillverkare, lokala gräventreprenörer och kommunen på plats för att svara på fastighetsägarnas frågor om enskilt avlopp.

Nya BDT-sidor på Avloppsguiden

Vi har utökat informationen om BDT till fastighetsägarna.

Söker ditt företag nya kunder?

Vill du träffa både miljöinspektörer, entreprenörer och fastighetsägare på ett ställe?

Nya toaletter producerar el och bio-kol

Tjuvkika på framtidens toaletter!

Är fosforfilter en kretsloppslösning?

Mer än hälften av kommunerna som svarat på en liten undersökning via Avloppslistan anser att fosforfilter är en kretsloppslösning.

Intressanta diskussioner på Avloppslistan

Frågorna har bl a rört fosforfilter, efterpolering efter minireningsverk och erfarenheter av olika produkter.

Ökat köttätande problem för reningsverken

Högre kväveinnehåll i avloppsvatten ställer krav på avloppsreningsverken.

VVS-fabrikanterna arrangerar regionala VA-mässor

I april 2015 körs VA-tour Sweden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Nya regler för utförare av rot- och rutarbeten

Från och med 1 april 2015 ska ansökan lämnas in elektroniskt till Skatteverket.

Miljöteknikpris till biologiskt avloppsreningssystem

Alnarp Cleanwater Technology prisas för sitt Act Natural-system.

Toareklam sa för mycket

Marknadsdomstolen ansåg att Fritidstoas reklam var vilseledande.

 • 2014-11-21
 • Källa:
 • WWF

Toalettavfall från färjor får fortsätta dumpas i Östersjön

Förbud mot dumpning av toalettavfall skjuts upp.

Vem tycker du förtjänar Avlopp & Kretsloppspriset 2015?

Dags att nominera till Avlopp & Kretsloppspriset! Du har fram till julafton på dig.

Gotlänningar har betygsatt sitt dricksvatten

Godkänt betyg trots omfattande problem

Rösta på snyggaste design-toan

Fira världstoalettdagen med kampanjen I love toa, pågår t o m 23 nov.

Minireningsverksprojektet i full gång

Se vilka kommuner och reningsverk som deltar.

Maria Breineder till Avloppsguiden

Tidigare projektledare för Klart vatten, samt länsstyrelsen.

Så uträttar du dina behov i naturen

Informationsfilm från Håll Sverige Rent

 • 2014-11-14
 • Källa:

Workshop -Metod för provning av BDT-anläggningar

Den 27 november anordnas en avslutande workshop inom ramen för projektet Metod för provning av BDT-anläggningar som har finansierats av Havs- och Vattenmyndigheten.

Besök skitgalleriet

Unga konstnärer porträtterar sådant som felaktigt spolats ner i avloppet.

Dags att utveckla toaletten

Temanummer om toaletter i senaste VVS forum. Rolf Kling, teknisk chef på VVS Företagen, efterlyser teknisk utveckling när det gäller toaletter.

Nationellt dialogmöte om enskilda avlopp har hållits

Bra möte där prioriterade frågor och aktiviteter som finns listade i HaVs förslag kring enskilda avlopp samt remissvaren diskuterades. 

Visningscentrum för avloppsprodukter under uppbyggnad

Demotest Skärgård ska bli både utställning och testanläggning.

Hänt i höst på Avloppslistan

Diskussionerna har rört om efterföljande dike kan räknas som en del av avloppsanläggningen, lämpliga krav på BDT-anläggningar, efterlysningar av erfarenheter av olika produkter, mm.

 • 2014-10-11
 • Källa:
 • JTI

Hur effektiva är förtillverkade BDT-anläggningar?

Den frågan vill projektet ”Metod för provning av BDT-anläggningar” besvara.

Tack alla som besökte VA-guidens monter på VA-mässan!

Totalt rapporteras ca 9000 personer ha varit på VA-mässan 30 sept - 2 okt

 • 2014-10-10
 • Källa:
 • JTI

JTI tar fram faktablad för bergkross

Bergkross-material kan ersätta naturgrus i infiltrationer, men riktlinjer för bl a kornstorleksfördelning behöver tas fram.

26 kilo mat och dryck hälls i avloppet

Överbliven mat och dryck är en del av innehållet i BDT-vatten.

Vi vill ha mer och bättre tillsyn!

Branschens önskemål till myndigheterna på Avloppsguidens medlemsträff

Miljöinspektörer och minireningsverksleverantörer möttes kring tillsyn

50 miljöinspektörer och 10 leverantörer möttes på Avloppsguidens användarförenings medlemsträff.

Träffa oss på VA-mässan

Vi finns i monter BT00:14, samt håller/deltar i två delseminarier.

Små avlopp på VA-mässan 30 sept - 2 okt

Delseminarier om VA-planering med fokus på små avlopp samt en temadag om slamtömning.

Dialogmöte med nationella aktörer 10 okt

VA-guiden tillsammans med Aktionsgrupp Små Avlopp bjuder in till möte för att diskutera vad som krävs för att driva på arbetet med små avlopp.

 • 2014-08-05
 • Källa:
 • JTI

JTI spårar läkemedel i toalettavfall

Läkemedelshalter i olika typer av källsorterat toalettavfall ska undersökas.

 • 2014-08-04
 • Källa:
 • JTI

Nya lösningar för behandling av slamavskiljarslam behövs

JTI ska utveckla metoder för insamling och behandling.

Vind i seglen för företag inom enskilda avlopp

Conclean AB är ett av de nya företagen.

Vatten Avlopp Kretslopp 2015

Markera i kalendern: Borås den 19-21 mars!

FANN VA-teknik och Skandinavisk kommunalteknik går samman

Namnet på nya bolaget är Nothern Environmental and Water Solutions, NEWS.

Avloppsmässa i Mölndal lockade ett 80-tal besökare

Den 17 juni samlades ett femtontal utställare i Stadshuset.

Två nya projekt ska minska utsläppen från enskilda avlopp

Projekt RedMic är ett svenskt projekt medan projekt Optitreat genomförs av forskare i Sverige, Tyskland och Polen. Båda syftar till att kartlägga och minska utsläppen av mikroföroreningar.

Reduktion av läkemedelsrester i ACT Natural

Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet studerat reningsanläggningen ACT Natural med avseende på reduktion av läkemedelsrester och hormoner.

Maskinentreprenörerna manar på miljöministern angående de enskilda avloppen

Bara 27 av Sveriges kommuner har en hållbar åtgärdstakt.

Gamla gödselbrunnar kan användas för hygienisering av toalettavfall

LRF och SLU driver projekt om urea-hygienisering.  

 • 2014-06-05
 • Källa:
 • LTU

Datorsimulering av fosforrening i reaktiva filter

Doktorsavhandling vid Luleå Tekniska universitet.

Äntligen hemma har valt att samarbeta med Avloppsguiden denna vårsäsong

Titta extra noga i programmet ikväll den 27 maj som handlar om avlopp.

Små avlopp – stora utmaningar

Avloppsguiden rapporterar från norsk avloppskonferens 13-14 maj 2014.

Frågor som diskuterats på Avloppslistan

Här kan du se vilka frågor som är aktuella på Avloppsguidens e-postnätverk för myndigheter, Avloppslistan.

Förbjudet att tömma båttoaletten i vattnet från 2015

Men mottagningskapaciteten för båtlatrin i hamnarna är för låg.

Avloppsguiden skapar sida om de HaV-finansierade projekten.

Här kan du läsa mer om de 11 projekten om små avlopp som fått medel från HaV.

Utlysning av medel till projekt för avancerad rening av avloppsvatten

HaV utlyser 10 miljoner för rening av läkemedelsrester och miljögifter.

 • 2014-05-15
 • Källa:
 • IVL

Slamstudie på gång

Hur läkemedel sprids och bryts ned i mark ska undersökas.

Ägarbyte måste meddelas

De nya ägarna till ett hus med enskilt avlopp måste meddela miljökontoret.

Norska informationsbroschyrer om små avlopp

Kika på vad som ges ut i grannlandet.

Avloppsguiden söker vikarierande redaktör

Gillar du små avlopp och att sprida kunskap? Läs då mer om tjänsten.

Avloppsguidens användarförening och VA-guiden får projektpengar från HaV

Projekten handlar om minireningsverk, rening av utsläpp från enskilda avlopp samt VA-rådgivning.

Avloppsmässa i Tomelilla den 15 maj

Rådgivning till husägare med enskilt avlopp.

VA-lördag för allmänheten den 26 april i Norrtälje

Demotest Skärgården arrangerar.

 • 2014-04-01
 • Källa:
 • AFA

Ny produkt väntas revolutionera marknaden

På testanläggningen utanför Uppsala är man förbluffade över resultatet.

Entreprenörer inom avlopp på ett ställe

Du hittar fler än 2000 entreprenörer som utför avloppsjobb via Avloppsguidens branschsidor.

Dokumentation från små avloppsseminarierna på VAK

Nu kan du ladda ner åhörarkopior till alla föredrag på Vatten Avlopp Kretslopp 2014

Har ni svarat på remissen om HaV:s förslag?

Remissvaren ska vara inne hos Miljödepartementet den 11 april.

Var snäll mot ditt avlopp

Trevlig informationskampanj från Lomma kommun.

Rötslam som klarar gränsvärdena får spridas

Nya domar i Mark- och Miljööverdomstolen.

Är LOVA-stödet här för att stanna?

Många länsstyrelser fattar beslut om LOVA-stöd de närmsta dagarna.

Konferens om läkemedelsrester i vatten

10 april i Simrishamn.

Källsorterad urin bästa gödselmedlet

Återvinning av växtnäringsämnen från avfall och biprodukter har undersökts i ny avhandling.

Det måste bli lättare för husägare att göra rätt

Pressmeddelande från Avloppsguiden.

Minireningsverk i Sverige och Norge – en jämförelse

Tips om resurssida med fokus på minireningsverk

HaV utlyser 3,5 miljoner till utvecklingsprojekt

Har ni utvecklingsprojekt som rör små avlopp och söker samarbete?

Teknik för fosforåtervinning kan lyckas

Nytt test av fosforutvinning ur avloppsslam genom förbränning.

Aktionsgruppen saknar dialog med Miljödepartementet

och är oroad över departementets långsamma hantering av HaV:s förslag på styrmedel.

Nära hälften av Skånes reningsverk klarar inte framtida slamkrav

Ny rapport från Länsstyrelsen i Skåne.

Mellersta Bohuslän inventerar

De enskilda avloppen i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner betas av område för område.

Exempel på frågor som diskuterats på Avloppslistan

Avloppsguiden ger ett sammandrag av diskussioner på Avloppslistan sedan december 2013.

Vi uppdaterar marknadsöversikten! Vill ni finnas med?

Svara senast den 27:e februari

Vättern blir vattenskyddsområde

Dricksvattentäkten skyddas

Eget dricksvatten på Avloppsguiden

Nu finns information om egen brunn på Avloppsguidens husägarsidor.

Slamtömmares arbetsmiljö en fråga för arbetsgivaren

Avloppsguiden har benat upp frågan.

Uponor och KWH Pipe har gått samman

Det nya namnet är Uponor Infra.

Arbetsmiljöverket backar om krav på slanglängd

Men kravet på minskade risker för slamtömmarna kvarstår.

Små avlopp på VAK 2014

Avfall, provning i fält, kommunsatsningar och mer.

Miljöförbund har inte rätt att bestämma storleken på tillsynsavgiften

Det måste kommunfullmäktige göra enligt ny dom.

Regeringen utreder miljötillsynen

Syftar till att förenkla och främja miljönyttan

HaV-rapport om miljöövervakningen

En ögonblicksbild av vattnens status.

 • 2013-12-19
 • Källa:
 • JTI

JTI ackrediterat för test av avloppsreningsteknik

Enda provplatsen i Sverige för tester av minireningsverk

 • 2013-12-03
 • Källa:
 • JTI

Krossmaterial kan vara lika bra som naturgrus i markbäddar

Ny studie från JTI

Exempel på frågor som diskuterats på Avloppslistan den senaste månaden

Här kan du se vilka frågor som är aktuella på Avloppsguidens e-postnätverk Avloppslistan.

Är ditt företag intresserat av att medverka i en uppdaterad marknadsöversikt?

VA-guiden kommer att undersöka intresset för en uppdatering av marknadsöversikten.

Sammanställning om BDT-vattnets risker

Avloppsguiden har sammanställt skriften
Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?
Risker, skyddsbehov och reningstekniker.

Givande dagar om kretslopp från små avlopp

Avloppsguiden och VA-planeringsguiden bjöd in till två dagar med fokus på kretslopp och små avlopp. Över 50 handläggare och politiker från hela landet samlades för att lära sig mer och diskutera.

 • 2013-11-21
 • Källa:
 • ATL

Ny produkt förvandlar halmbal till urinoar

Halmbalen blir till gödsel inom 6-12 månader.

Naturvårdsverket utreder investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

Fortsättning på Naturvårdsverkets tidigare utredning "Hållbar återföring av fosfor"

Mönsterås kommun tar fram förslag på gemensamhetsanläggningar

I projektet "Kustnära avlopp" samverkar kommunen med fastighetsägarna och tar stöd av externa konsulter.

 • 2013-10-23
 • Källa:

Bli VA-guidens nya VD och var med och driv på utvecklingen!

Vi behöver dig som är engagerad och vill utveckla vår nationella plattform för erfarenhetsutbyte inom vatten och avlopp. VA-guiden är navet i ett unikt nätverk...

Flera fastighetsägare i Kumla har överklagat kommunens beslut

Mark- och miljödomstolen ger kommunen rätt.

Norrköping vatten startar verksamhetsområde med slutna tankar

Kommunen ansvarar för avloppsvattenhanteringen med slutna tankar i område vid sjön Roxen.

Miljösamverkan Östra Skaraborg satsar på kretslopp och söker VA-rådgivare

Miljösamverkan Skaraborg, MÖS, vill ha kretsloppsanpassning av enskilda avloppsanläggningar.

Helhetsgrepp kring slamtömning av minireningsverk

Ny rapport från Avfall Sverige ger råd.

Dåligt avlopp måste åtgärdas trots dålig privatekonomi

Ny dom i Mark- och Miljödomstolen

Nya LOVA-pengar

75 miljoner kr årligen till lokala vattenvårdsprojekt

Höjd ambitionsnivå i HaVs rapport

Presenterar styrmedel för hållbar åtgärdstakt

Kretsloppsutbildning 23-24 oktober i Södertälje

Perfekt utbildning för er som funderar på kretsloppssatsning.

Uddevalla recirkulerar innehållet i slutna tankar

Projekt Näringsrik är igång.

Naturvårdsverket redovisar fosforuppdrag

Förslag: 40% P från avlopp till åker år 2018

Funktioner hos minireningsverk sammanställda

Sammanställningen gjordes efter seminarium i Uddevalla i maj.

Avloppslistan förändras

Endast myndigheter på det nya e-postnätverket.

Vill du bidra till antologin Slutna tankar?

VA-guiden bjuder in alla som vill bidra med noveller, bilder, dikter eller annan kortare prosa.

 • 2013-05-30
 • Källa:
 • SLU

BDT-rening i bark-, kol- och sandfilter

Sahar Dalahmeh, SLU, försvarar sin avhandling om BDT-rening den 12 juni (Ultuna)

 • 2013-05-24
 • Källa:
 • SIWI

Stockholm Water Prize Dr. Peter Morgan

som arbetar för enkla sanitetslösningar

 • 2013-05-24
 • Källa:
 • JTI

Ny kunskap om infiltrationer

utifrån David Eveborns färska avhandling.

HaV får delvis förlängd svarstid

15 september istället för 30 juni

Lagstadgade kravnivåer, bättre styrmedel och central teknikvägledning

Det föreslår Avloppsguidens användarförening till HaV inför redovisningen av regeringsuppdraget om små avlopp.

Utskriftsvänliga sidor från branschwebben

Tips till kommuner som vill skriva ut entreprenörslistor från avloppsguiden.se.

Filmer om små avlopp, Östersjön och Mälaren

Just nu går det en kort film om små avlopp på Anslagstalan i SVT. Du har väl inte missat informationsfilmen från Act4mybalticsea på avloppsguiden?

Många besökte avloppsguiden i mars

Det märktes på avloppsguidens besöksstatistik att det var nyheter om avlopp i massmedia i slutet av mars.

 • 2013-05-20
 • Källa:
 • LRF

Miljöpris till kretsloppsbonde

Lantbrukaren Jan-Christer Carlsson i Södertälje kommun har utsetts till bästa svenska Östersjöbonde 2013 av Världsnaturfonden WWF.

Boverkets sida om CE-märkning och små avlopp

Boverket har lagt upp ett par sidor med information om CE-märkning och små avlopp. 

 • 2013-05-15
 • Källa:

Avloppsmässa i Tomelilla 16 maj

Ystad-Österlenregionens miljöförbund bjuder in till avloppsmässa torsdagen den 16 maj 2013. Mässan anordnas som öppet hus mellan klockan 9-18 och lokalen är Teaterhallen, Folkets hus i Tomelilla.

Avloppslördag i Haninge kommunhus lördagen den 18 maj!

Haninge kommun bjuder in entreprenörer och andra företagare inom enskilda avlopp att delta.

Informationsmöte i Alvesta 10 april

Inför inventering och inspektion av enskidla avlopp i kommunen.

HaVs förslag i medierna

Den 25 mars nappade TT på HaVs pressmeddelande om bl.a. avloppsskatt. 

 • 2013-03-08
 • Källa:

HaV föreslår miljöskatt för att få bort olagliga enskilda avlopp

Utöver ökad åtgärdstakt föreslår HaV miljöskatt och avloppsdeklaration för att underlätta arbetet.

HaV redovisar till Miljödepartementet

och föreslår bl.a. en långsiktig åtgärdstakt av dåliga avlopp på 5% per år, initialt 6,3% per år.

 • 2013-03-01
 • Källa:

Brister i små avlopp måste åtgärdas i snabbare takt

Miljösamverkan f har granskat avloppstillsynen i Jönköpings län.

Informationsfilm om små avlopp

Projektet Act4mybalticsea har tagit fram en informationsfilm om små avlopp

Avlopp & Kretsloppspriset 2013

går till Lennart Persson, tidigare miljöinspektör i Norrtälje kommun.

Tillägg till nyhetsbrevet – BAGAs basutbildning

I Avloppsguidens senaste nyhetsbrev glömde vi ta med BAGAs entreprenörsutbildningar. 10 st från februari till april.

Förändring av Avloppslistan

Vi har beslutat att begränsa listan till att enbart omfatta myndigheter. Vi kommer alltså att ta bort adresser till icke myndigheter.

Kick-off för FANNs auktoriserade entreprenörer

För andra året i rad ordnar FANN VA-teknik en kick-off för sina auktoriserade entreprenörer. Avloppsguiden kan bjuda på en informativ reseberättelse från årets Kick-off till Katowice och Krakow i Polen.

Aktionsgruppen Små Avlopp vill lyfta idéer och erfarenheter

Aktionsgruppen har i december och januari ordnat träffar för miljöinspektörer i Västra Götaland och Värmland. 

ME-skolan vill stämma av rutiner för referensanläggningar med miljökontoren

Maskinentreprenörerna (ME) har i samarbete med avloppsguiden och kommunernas miljökontor anordnat Diplomutbildning små avlopp för entreprenörer sedan 2006. ME-skolan vill stämma av rutinerna med miljökontoren.

Viktigt uppdrag till HaV

HaV ska bedöma omställningstakten av dåliga avlopp och föreslå åtgärder för att främja den. Uppdraget ska rapporteras den 1 mars 2013.

Konkurs drabbar entreprenörer och bybor

Konkursboet efter miljöteknikföretaget med prisad VA-innovatör dras med stora skulder.

Tranås Cementvarufabrik vidareutvecklar WSB® Clean för 1 hushåll till dubbelbrunn

Uppdelat på två brunnar går det att hantera verket med lättare entreprenadmaskin.

Broschyr om produktkrav för enskilda avlopp

Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven?

Programmet för VAK 2013 är klart!

och det går att anmäla sig redan nu.

Seminariedagar om små avlopp i kretslopp

System för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp. SPCR 178

Programöversikt Vatten Avlopp Kretslopp

Här är en översikt av programmet för Vatten Avlopp Kretslopp 21-23 mars i Västerås

Mer än hälften av alla monterplatser på Vatten Avlopp Kretslopp 21–23 mars 2013 är nu bokade!

Missa inte chansen att ställa ut på VAK i Västerås! Fler än 400 personer kommer att finnas under samma tak under några dagar.

Utstallar_loggor_VAK2013_29nov.png

 • 2012-10-31
 • Källa:
 • FANN

IN-DRÄN Biobädd 5ce - CE-märkt

Den fabriksbyggda markbädden IN-DRÄN Biobädd 5ce är nu CE-märkt enligt paketreningsverksstandarden SS-EN 12566-3.

Nytt minireningsverk på marknaden

Minireningsverket WSB Clean - nu även i Sverige

Avloppslördag i Uddevalla 13 oktober

Informationsdag med tips, debatt och utställning.

Namnbyte för AB Liljedahl Care Concept

effluxiQ AB, det nya namnet för AB Liljedahl Care Concept! Det nya namnet är enklare att använda och fungerar på de flesta språk samtidigt som det i inspirationen bakom namnet finns en tydlig knytning till verksamheten.

Lokalanpassad avloppsinfo

"Förbättra ditt avlopp - En viktig åtgärd för Björnöfjärden". Nytt informationsmaterial från Avloppsguiden och Baltic2020.

Återblick på kretsloppsfrågan

Under våren kom ett antal utspel och publikationer som i hög grad rörde kretslopp av växtnäring. Avloppsguiden ger en kort återblick.

 • 2012-09-14
 • Källa:
 • SLU

Utredning av återföring av växtnäringsämnen pågår

SLU utreder i ett projekt åt Naturvårdsverket flöden och möjlighet att återföra fosfor i human-, mat- och liknande rötat avfall.

Miljöinspektörer efterlyser nationell målsättning för enskilda avlopp

Avloppsguidens användarförening träffade Miljöminister Lena Ek den 5 september och efterlyste tydligare spelregler för handläggningen av enskilda avlopp.

Slamtömningsrutiner oroar Uppsalabor

Upprörda känslor efter Uppsala Vattens nyordning.

Studiebesök om dagvatten 13 september

Dagvattenguiden arrangerar en hel dags studiebesök i Stockholmstrakten.

Södertäljes våtkompost för svartvatten från små avlopp invigd!

Miljöminister Lena Ek (C) invigde navet i Södertäljes nya kretsloppssatsning. Läs Avloppsguidens reportage.

Avloppsguiden i Vi i villa

Augustinumret tar upp avloppsfrågorna med parollen "Se över ditt avlopp"

Möte med Miljöministern

Avloppsguidens användarförening träffar Lena Ek den 5 september.

Hård kritik från Aktionsgruppen

... som granskat åtgärdstakten av små avlopp i 22 kommuner.

Ny slamavskiljare från New-Line

Danska New-Line har utvecklat en kraftig slamavskiljare ( 3-kammarbrunn ) där stor vikt lagts vid effektivitet och goda tömningsförhållanden.

Vatten Avlopp Kretslopp 2013

Äntligen är det spikat!
Markera i kalendern: Västerås den 21-23 mars!

Rättelse i marknadsöversikten

Fosforfällningsenheten EcoTreat säljs endast i paket

HaV ger JTI anslag för att studera krossmaterial

Det är krossmaterialens påverkan på t.ex. markbäddar som ska utredas.

 • 2012-06-04
 • Källa:
 • FANN

FANN skalar upp

FANN flyttar ägandet av dotterbolag från FANN VA – teknik AB till ett koncernbolag

 • 2012-06-01
 • Källa:

Mjölby och Boxholm söker miljöinspektör

Små avlopp, miljöfarlig verksamhet och VA-planering

Boverket : CE-märk nu!

Boverket och Byggmaterialindustrierna bjuder in till två seminarier i Stockholm den 4 och 5 juni i Näringslivets Hus, Stockholm.

 • 2012-05-30
 • Källa:

VA-lördag på Värmdö

Lördag 9 juni, Gustavsbergs centrum

Avloppsvecka i Finland

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral erbjöd VA-rådgivning runt om i Finland.

 • 2012-05-30
 • Källa:
 • NV

Två rapporter om markbaserad rening

Inom ramen för Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag har kunskap inom markbaserad reningsteknik samlats in och sammanställts.

Avloppsguiden på MaskinExpo

Välkommen till vår monter på MaskinExpo, 24-26 maj!

Avloppsguiden i VILLAtidningen

Nu kommer artiklar från Vatten Avlopp Kretslopp

 • 2012-05-03
 • Källa:

Avloppsguiden AB blir VA-guiden AB

Namnet Avloppsguiden och webbplatsen avloppsguiden.se finns kvar, det är bara själva aktiebolaget som byter namn.

 • 2012-04-13
 • Källa:

Avloppslördag i Bollnäs kommun

Den 21 april arrangerar Bollnäs kommun en informationsdag om enskilda avlopp.

Avloppslördag i Haninge kommun

Den 21 april arrangerar Haninge kommun en informationsdag om enskilda avlopp.

Utmaning i toafadderskap

UMEVA och Cirkulation utmanar VA-Sverige genom kampanjen faddertoan.se

Biolan etablerar sig i Sverige

Biolan Oy etablerar sig på svenska marknaden med sitt dotterbolag Biolan Sverige AB.

AB Evergreen Solutions söker säljare

AB Evergreen Solutions söker ytterligare förstärkning inom försäljning.

 • 2012-01-20
 • Källa:
 • FANN

FANN har gjort en demoanläggning

Har du vägarna förbi Stockholm kan du åka och titta på en InDrän-demoanläggning.

Ny satsning på Ideon i Lund lyfter vattenrelaterade idéer

5-6 projekt ska dras igång innan sommaren.

 • 2012-01-18
 • Källa:
 • MRV

Ny VD till MRV

MRV, branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk, tillsätter en ny verkställande direktör från januari 2012.

Risk att lagen inte följs när det gäller VA-frågor

Avloppsfrågor har ofta låg prioritet i kommunerna.

Så kan kommuner styra mot uthållig funktion hos minireningsverk

Ny rapport ska vägleda kommunerna.

Fosforhalten i tvättmedel begränsas även på europeisk nivå

Liksom i Sverige begränsas nu fosforhalten i rengöringsmedel även i resten av EU.

Se konferensprogrammet

Nu finns ett fullmatat program till Vatten Avlopp Kretslopp 22-23 mars.

 • 2011-12-16
 • Källa:
 • FANN

FANN VA-teknik söker teknisk expert/säljare

Tjänsten passar dig som är ambitiös och har jobbat som miljöinspektör.

Frivillig certifiering startar 2014

P-märkning av produkter för små avlopp ska förenkla branschen.

VA-planeringsdagar arrangeras i Västerhavets vattendistrikt

Dagen vänder sig till alla som på något sätt arbetar med dricksvattenförsörjning, VA, miljö- och planeringsfrågor i kommunen.

 • 2011-11-22
 • Källa:
 • SMOHF

Många äldre minireningsverk fungerar dåligt

Endast 4 av 57 fungerade tillfredsställande, enligt en undersökning från Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.

1400 avlopp behöver åtgärdas i Uppsala kommun

Kommunen inventerar och ställer krav på de dåliga avloppen.

Stora problem med vattnet i enskilda brunnar

Lyssna på ett radioklipp om läckande enskilda avlopp.

Temadag om fosforfällor den 6 december

Lär dig mer om hanteringen av fosforfällor och filtermaterial.

 • 2011-10-18
 • Källa:
 • IVL

Dokumentation från seminariet om decentraliserad vattenrening utlagd

Nu finns dokumentation från seminariet som hölls den 21 september om framtidens utmaningar för branschen.

Det går bra för VA-företagen just nu

Det går allt bättre för de småskaliga företagen i branschen, men det finns en enorm potential till näringslivsutveckling.

Kunskapscentrum bjuder in branschen till dialogmöte

Ta chansen att vara med och påverka och få höra om de senaste projekten som är på gång. Mötet hålls den 25 oktober i Stockholm.

Se bilder på vattenfria urinaler för kvinnor

Den relativt nya toalett-typen testas i Frankfurts tunnelbana.

Avloppsguidens användarförening pekar på brister i tillsynsvägledningen

I en skrivelse till Havs- och Vattenmyndigheten framförs önskemål om nationell vägledning för den kommunala tillsynen av enskilda avlopp. Sex delområden specificeras.

Region Gotland får bakläxa för luddiga krav

Länsstyrelsen anser att Region Gotlands riktlinjer i "Planera för avlopp" är för oprecisa för att ligga till grund för förelägganden.

Överklaganden om avlopp avslås

Två privatpersoner i Åstorp som överklagat kommunens beslut har fått avslag i Mark- och Miljödomstolen. 

 • 2011-09-09
 • Källa:
 • SMOHF

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund söker miljöinspektörer

Två inspektörer till miljöskyddsavdelningen och en inspektör till livsmedelsavdelningen.

 • 2011-08-26
 • Källa:
 • IVL

Hur påverkar Vattendirektivet myndigheter och företag?

Den 21 september hålls ett seminarium i Stockholm om effekterna av genomförandet av Vattendirektivet.

Fyra av fem avlopp får underkänt

I Haninge kommun upptäcks många dåliga avlopp under den pågående inventeringen.

Rekommendationer för efterbehandling

Ny rapport ger rekommendationer för efterbehandling efter minireningsverk.

Satsning mot övergödning

Projektet "Levande kustzon" undersöker åtgärder mot övergödning.

 • 2011-07-07
 • Källa:
 • JTI

Fosfor från gamla markbäddar

JTI startar forskningsprojekt om fosforläckage från gamla markbäddar och infiltrationer.

 • 2011-07-05
 • Källa:
 • Sweco

Konferensen VA-kem: 15-16 sept

Konferens om läkemedelsrester och nya organiska föroreningar i VA-systemen

Konferensen Vatten, Avlopp och Kretslopp: 22-23 mars

tema och samarbetspartners klara.

Miljödepartementet uppmärksammar LOVA

Se bilder från aktuella projekt och läs mer om regeringens satsning

Testa ditt avlopp

Med hjälp av ett nytt bildspel kan fastighetsägare ställa diagnos på sin egen anläggning

Nytt diskussionsforum för avloppsfrågor

Nu kan du diskutera avloppsfrågor med fastighetsägare över hela landet

Avloppsinventerare sökes till Kinda kommun

Vi på Miljö- och byggkontoret i Kinda kommun söker en avloppsinventerare

Ledig tjänst som avloppshandläggare i Håbo kommun!

Håbo kommun söker en erfaren avloppshandläggare...

Projektledare kretslopp/VA-rådgivare sökes

Uddevalla kommun startar kretsloppsprojekt för små avlopp

Bio Cleaner – Minireningsverket som inte syns!

AB Evergreen Solutions ledande leverantör av lösningar för rening av enskilt
avlopp, lanserar nu ett nytt lock till minireningsverket Bio Cleaner.

Radioprogram om fosforbrist

Hör bland annat bönder, politiker och forskare ge sin syn på den kommande bristen på fosfor

Roslagsvatten söker tre nya kollegor

En projektledare/VA-ingenjör, en rådgivare enskilt VA och en byggledare

Tematidning om bl a små avlopp

VVS-forums "Tema VA" är fullmatad med små avlopp

Full fart på MaskinExpo 2011

För första gången någonsin passerades den magiska gränsen på "30.000 besökare"! Här fanns många utställare inom små avlopp och intresset från gräventreprenörer är stort...

För hårda krav på BDT-avlopp

Ofta ställs för hårda krav på BDT-avlopp, enligt miljöjurist Jonas Christensen

 • 2011-05-19
 • Källa:
 • SVT

Kräver bättre avlopp

Kiladalens Vattenvårdsförening föreslår åtgärder

Inventering i Södra Närke

3000 avlopp i Lekebergs kommun ska inventeras av en konsult

Bidrag till avlopp

I Södertälje kommun kan fastighetsägare få bidrag för att anlägga nytt avlopp

Inventering kartlägger brister

Just nu inventeras enskilda avlopp i Norrköpings kommun.

Teknikvalshjälp för fastighetsägare

Nu finns en broschyr som ska hjälpa fastighetsägare att välja teknik.

Marknadsöversikt

I marknadsöversikten redovisas fakta om olika toaletter och anläggningar för enskilt avlopp.

Avloppsguiden söker fler medarbetare

Vi söker en VD samt en projektledare/redaktör/utbildare 

Åtgärdandet går för långsamt

Uttalande från konferensen Vatten, avlopp och kretslopp.

Vatten- och avloppsjuridik

Fortbildning i grundläggande VA-juridik samt intressanta rättsfall

Parasitutbrott i Skellefteå

Parasiten Cryptosporidium gör folk sjuka i Skellefteå

Storsjöodjuret ...

... låg bakom parasitkaoset i Östersund!

Avloppsguiden efterfrågar helhetssyn...

... i VA-planeringen

Rekordstor efterfrågan på monterplatser

Nu finns ytterligare monterplatser i ett tält i anslutning till utställningssalen.   

Stort ansvar att gräva avlopp

Tidningen Land Lantbruk följer upp sin tidigare artikel med en ytterligare intervju med avloppsguiden.

Avloppslördag i Uppsala 9 april

Miljökontoret i Uppsala kommun och avloppsguiden bjuder in entreprenörer till Avloppslördag den 9 april i anslutning till den nationella konferensen Vatten, avlopp & kretslopp.

Avlopp kan bli ren guldgruva!

Tidningen Land Lantbruk undersöker avloppsområdet och intervjuar avloppsguiden.

Anmäl dig till Vatten, Avlopp och Kretslopp 7-8 april!

Nu är programmet färdigt och du kan anmäla dig via webben.

 • 2011-01-20
 • Källa:
 • SMED

Uppdaterad statistik och beräkningar om enskilda avlopp

IVL presenterar en uppdaterad ”SMED-rapport” med resultat från 2009.

Nominera för Avlopp & Kretsloppspriset 2011!

Du har nu chansen att nominera den eller de som du tycker ska få Avlopp & Kretsloppspriset 2011. På den nationella konferensen Vatten, Avlopp & Kretslopp den 7-8 april i Uppsala kommer enligt tradition Avlopp & Kretsloppspriset att delas ut. Nominera innan 31 januari!

Vad har avlopp med arkeologi och fornminnen att göra?

Broschyr om uppdragsarkeologi riktad gentemot företagare. "Bygga och bevara – hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?”

Viktigt med bra avloppsrening!

Avlopp utan rening är kan orsaka smittspridning. Utbrottet i Östersund visar på vikten av fungerande avloppsrening.

VA-konferens: Uppsala vs. Linköping?

Undrar du varför det anordnas två liknande VA-konferenser våren 2011? Det finns ett enkelt svar.

Avloppsguiden tänker nytt, tar konferensen vidare och placerar den på Uppsala Konsert och Kongress 7-8 april. Avloppsguiden har valt att avbryta sitt tidigare samarbete med mässarrangören ALP som i sin tur har valt att fortsätta med en egen konferens.

Nyhetsbrev från aktionsgruppen små avlopp

Som vi upplyst om tidigare driver aktionsgruppen små avlopp på för att öka åtgärdstakten.

Nationell konferens om Vatten, Avlopp och Kretslopp

... den 7–8 april 2011 – i Uppsala!
Avloppsguiden arrangerar den årliga konferensen och mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten.

Krav på nya byggnormer och omställningsbidrag

Aktionsgruppen små avlopp manar till krafttag med både piska och morot från statens sida. I senaste numret av tidningen Husbyggaren, Svenska Byggingenjörers Riksförbunds medlemstidning, gör Aktionsgruppen ett debattinlägg.

Hur får vi minireningsverken att fungera som de ska?

Det är frågan som ställs i ett nyligen startat projekt. Dina synpunkter är värdefulla!

Dagvattenguiden.se

Avloppsguiden har fått ett syskon!

Avloppsguiden i Allt om Fritidshus

Allt om Fritidshus hade små avlopp som tema i sitt julinummer.

Uppdaterade kalendarium

Nu är både sidan "Aktuella utbildningar" och "Kalendarium" uppdaterade.

SplitBox - Kombinerat energi- och avloppssystem

En teknisk lösning som renar avloppsvattnet och återvinner spillvattnets värme till huset.

”Sluta skita i badvattnet!”

Nej, det är inte någon uppretad sommarstugeägare som skriver insändare utan Naturvårdsverket som i Aftonbladet ryter till och menar att många sommarstugor släpper ut orenat avloppsvatten.

Ute med utedass?

Utedasset för en tynande tillvaro vid den svenska sommarstugan. I Skåne kan tre av fyra inte tänka sig att lämna fritidshuset för att gå på utedasset.

Rena Östersjön med morötter!

Pressinformation från Aktionsgrupp Små Avlopp som finns på plats i Almedalen, Visby:
– Om våra politiker menar allvar med att rena Östersjön, måste det finnas en vilja att förhindra föroreningar och smittspridning från små enskilda avlopp. Morötter i form av ett stimulanspaket från regeringen till fastighetsägarna och höjt pris på fritidshus med ”stambytt avlopp” är rätt medicin!

 • 2010-06-17
 • Källa:

Avloppsmässa i Mölndal

Mölndals stad kommer den 20 november i år att anordna en minimässa om enskilda avloppsanordningar. Du som är entreprenör, konsult eller återförsäljare ges nu tillfälle att anmäla intresse för att medverka på mässan.

Biorock

EU‐certifierad "markbädd på burk". Använd befintlig/ny brunn. Ingen el, rörliga delar eller pumpar. Elräkning på 0 sek/år. Finns i storlekar från ett till nio hushåll.

 • 2010-06-16
 • Källa:
 • FANN

IN-DRÄN Plus

3gen-markbädd.jpgIN-DRÄN Plus är en infiltrationsprodukt där inget grus behövs för anläggandet och IN-DRÄN Biobädd är en fabriksbyggd markbädd på burk som endast kräver 3 m2 yta. Med tredje generationen blir installationen snabbare och säkrare.

Små Avlopp i Almedalen

Aktionsgruppen Små Avlopp arrangerar ett seminarium om problem med enskilda avlopp under politikerveckan i Almedalen i Visby. Ett 40-tal deltagare är inbjudna och bland dem finns ledande politiker, forskare, fackfolk och medarbetare inom länsstyrelser och kommuner. Seminariet äger rum under tisdagen den 6 juli.

Arbeten i vatten – Vad gäller?

Miljösamverkan Sverige erbjuder information om vad som gäller när du som entreprenör utför arbeten i vatten. Du som är entreprenör och utför arbeten i vatten måste veta vad som gäller innan arbetet påbörjas. Att gräva, muddra, eller uppföra någon typ av konstruktion i vattenområde kräver…

Ny stor produktöversikt

Tillverkare/leverantörer av toaletter och/eller avloppsanläggningar, se hit! Delta med dina produkter i avloppsguidens stora produktöversikt. Den beräknas vara klar i september och kommer då att kunna laddas ner från Avloppsguiden och Kunskapscentrums hemsidor.

Sista svarsdag 18 april.

Avlopp & Kretslopp 9 - 10 mars 2010

Konferensen Avlopp & Kretslopp 2010 hålls den 9-10 mars på Linköping Konsert & Kongress. Vi arbetar just nu på programmet som beräknas vara klart i mitten på december 2009. Nytt för i år: Har du något intressant att berätta om teknik inom...

EkoTreat BioRen är en ny typ av biologiskt reningsverk

EkoTreat BioRen är en ny typ av biologiskt reningsverk. Nyckelordet är lättskött. Den enda skötsel som anläggningen kräver görs enkelt och smidigt av dig själv. BioRen klarar naturvårdsverkets hårdaste krav och bygger på...

Lansering av trådlöst VA-larm till slutna avloppstankar

Uponor lanserar nu ett trådlöst VA-larm till slutna avloppstankar, pumpstationer etc. Tack vare den trådlösa förbindelsen ökar valfriheten när det gäller placering av både tank och kontrollpanel...

Wavin producerar nu även PE SafeTech till spillvatten

Wavin producerar nu även PE SafeTech till spillvatten med samma goda egenskaper som till dricksvatten...

Nytt kompakt minireningsverk med integrerad slamavskiljare

Nytt kompakt minireningsverk med integrerad slamavskiljare från Ifö EcoTrap som renar allt hushållsavloppsvatten och uppfyller Naturvårdsverkets Allmänna Råd gällande hög skyddsnivå. I Sverige finns mer än 1000 installerade...

Aktion mot små avlopp som skadar våra vatten

Små enskilda avlopp från villor och fritidshus ger stora föroreningar av våra svenska vatten. Hushållen med enskilt avlopp (10 % av Sveriges hushåll) släpper ut nästan lika mycket övergödande ämnen som alla andra hushåll med kommunalt avlopp gör tillsammans. 400 000 av dessa små avlopp behöver...