Sök Företag/Produkt

Hej! Välkommen till Avloppsguidens produkt- och företagsregister. Här annonserar över 760 företag för dig som söker efter produkter och tjänster som rör avlopp. Många företag länkar också vidare till sina egna hemsidor, där mer utförlig information om produkterna finns.

Vad söker du? Klicka på symbolerna!

        

TIPS NR 1.
När du anlitar en markentreprenör…

Börja med att tänka igenom ordentligt vad du vill ha hjälp med. Ska entreprenören också hjälpa dig att välja teknik och skriva tillståndsansökan eller ska han/hon endast bygga en anläggning du fått tillstånd för?
Läs mer

TIPS NR 2.
När du köper en avloppsprodukt…

Innan du köper produkten bör du ha tillstånd från miljönämnden i din kommun att installera den. Installerar du en produkt för avloppsrening utan tillstånd bryter du mot lagen.
Läs mer
Jämför produktinformation med hjälp av VA-guidens marknadsöversikt

TIPS NR 3. När du anlitar en konsult…
Avloppet måste planeras och utformas av någon som är sakkunnig inom detta område. Ofta räcker det att anlita en kunnig och erfaren markentreprenör, men vid svårare förhållanden krävs en särskild VA-utredning eller en geohydrologisk utredning.
Läs mer

Lycka till med ditt avlopp! 
Hälsningar från Avloppsguiden