Utbildningar

Den som anlägger avlopp ska vara fackmässig och ska ha tillräckliga kunskaper för arbetet. Kunskaperna kan entreprenören skaffa sig via utbildningar och/eller erfarenhet av praktiskt arbete.

De utbildningar som listas på avloppsguiden måste innhålla vissa grundläggande moment.

I Avloppsguidens entreprenörslista finns företagare som anlägger avloppsanläggningar, utför projektering, gör installationer inomhus samt installerar vakuumtoaletter.

I listan finns även möjlighet att redovisa uppgifter om genomförda utbildningar, diplomering.

I högerspalten märker vi ut om företaget har personal som fått diplom från en utbildning om små avlopp och som ingått avtal med VA-guiden, som driver avloppsguiden.se, att visa diplomerade entreprenörer.

Diplomet hör den som gått utbildingen
Fråga företaget om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildingen.

Observera! Entreprenören ansvarar för att ha den kompetens som behövs för uppdraget.

 • Baga Water technology BAGA diplomutbildning, 2 dagar
 • FANN VA-teknik AB Diplomkurs, 2 dagar
 • Maskinentreprenörerna  Diplomutbildning små avlopp, 2 dagar + inrättande/dokumentation av en anläggning 
 • Maskinentreprenörerna Projektörsutbildning små avlopp, 2 dagar  

Grundkrav för listade utbildningar

För att avloppsguiden ska lista en utbildning krävs att den uppfyller vissa grundkrav. Anledningen är att vi vill lyfta den bredd på kunskap som behövs vid inrättandet av en avloppsanläggning.

Listade utbildningar ska: 

 • handla om enskilda avlopp
 • beskriva lagar och regler på området
 • beskriva vad en tillståndsansökan bör innehålla
 • beskriva tekniklösningar för små avlopp
 • ha en utbildningsplan som är tillgänglig för alla att ta del av
 • omfatta minst en kursdag
 • innehålla antingen ett teoretiskt eller praktiskt prov eller krav på referensanläggning som måste klaras för att deltagaren ska få diplomet
 • höra till den person som gått utbildningen och inte till företaget
 • kunna styrkas med ett utbildningsbevis eller motsvarande